Valy pro příznivce letadel ještě nejsou otevřeny, respektujte zákaz vstupu

Add comments

takto vypadá nerespektování cedule s nápisem Zákaz vstupu na valu v KněževsiU dráhy 06/24 v Kněževsi a v místě křížení drah přístupném z Hostivice jsou dokončovány valy pro příznivce a fotografy. Po doplnění všech potřebných náležitostí budou valy otevřeny (datum zde dáme vědět) a poté rádi uvítáme všechny zájemce o našeho společného koníčka.

Do té doby prosím respektujte zákaz vstupu – ač se to třeba nezdá, valy jsou ve výstavbě a do jejich předání je fér respektovat zodpovědnost stavbařů a na valy nevstupovat – už nyní je poničen nátěr zábradlí.

Děkujeme za soudné chování.

Srpen 3rd 2012 Aktuality, Informace

Comments are closed.