Vyhlídkové valy slavnostně otevřeny

Add comments

Dne 17. 8. 2012 přesně v 16:00 byly ředitelem Letiště Praha Ing. Jiřím Posem a Richardem Habartou ze serveru planes.cz, zastupujícím zde i Klub letecké fotografie, slavnostně otevřeny vyhlídkové valy pro letecké fandy.

Historie vzniku těchto valů je poměrně krátká, datuje se od loňského podzimu, kdy byl po mnohaleté komunikaci Letiště s planes.cz učiněn významný krok v rámci vylepšení vztahů mezi Letištěm Praha a spottery a fandy letadel, které při vzájemném setkání reprezentovali členové týmu serveru planes.cz. To přineslo výměnu aktuálních informací a nastínění představy možné spolupráce obou stran. Zástupcům spotterů se ruku v ruce se vstřícností představitelů Letiště Praha podařilo vyjednat a následně realizovat několik zásadních věcí jak pro spottery, tak i pro další běžné návštěvníky z řad laické i odborné veřejnosti.

Výsledkem jednání byl vznik Klubu přátel letecké fotografie při Letišti Praha (LKPR Spotters), který se stal oficiální spotterskou organizací, komunikující a spolupracující s letištěm. Prvním viditelným počinem bylo vytvoření oficiálních otvorů v plotě pro fotoaparáty na nejvíce navštěvovaných místech, ze kterých lze pořídit krásné záběry letadel. Druhou věcí, která se podařila prakticky ve stejné době, byla stavba dočasných mobilních vyhlídkových tribun, jenž stály na místech současných hliněných pevných valů. Hojně navštěvované tribuny na svém místě vydržely déle než měsíc, jejich slavnostní otevření nastalo v den oslav 75. výročí Letiště Praha. Po jejich demontáži se řešilo, co a jak dál. Následovalo několik jednání, ze kterých vzešla finální podoba a umístění pevných valů. Stavba po vydání nezbytných povolení započala v létě během rekonstrukce části RWY 24. Na to, jak vše dopadlo, se podívejte ve fotogalerii článku. Postupem času se podařilo vyjednat také nadstandardní podmínky pro členy klubu, umožňující za určených podmínek fotografování v neveřejné části letiště.

Valy jsou již několik dní v provozu, ten se ovšem bohužel neobešel bez problémů, neboť na ještě nepředané a nedodělané stavby i přes zákazové cedule lezlo spousty neukázněných „takyfandů“, nerespektujících žádná pravidla. Na valech tak došlo k poškození obrubníků, nátěru zábradlí, a i nově zaseté trávy ještě před jejich uvedením do provozu, což je škoda, protože tyto stavby jsou pro nás všechny a záleží jen na chování lidí, jak dlouho v tomto stavu vydrží a budou nám všem dělat radost.

Nechceme si přisvojit roli jakýchsi mravokárců, ale přesto musíme poprosit všechny návštěvníky, ať se k valům chovají slušně, rodiče ať se důsledně starají o své ratolesti, které v mnoha případech lezou tam, kam nemají a ničí tak zatravňovací sítě na bocích valů. Prostě a jednoduše, buďme lidmi. Valy, které si potřebují ještě tzv. sednout, stály nemalé úsilí spousty osob a v neposlední řadě také finanční prostředky, které na ně vynaložilo Letiště Praha, za což mu patří velký dík, tak si to nepokažme.

A kdo za toto vše může a zaslouží si poděkovat? Pochopitelně Letiště Praha a jeho ředitel Ing. Jiří Pos, oba bezpečnostní ředitelé, dámy z odboru komunikace i pánové z odboru investičního rozvoje a další zainteresované osoby, bez jejich pomoci by to vše nešlo realizovat. Za spotterskou komunitu pak za planes.cz i klub jednali Richard Habarta, Václav Porkát, Petr Vančura, Přemek Homola, Martin Myslivec, Petr Beran. Děkujeme i za pomoc a náměty dalších, zde nejmenovaných přispěvatelů.

Srpen 19th 2012 Aktuality, Informace

Comments are closed.