O klubu
Klubový řád
Kontakty
Přihláška
Otázky a odpovědi

Odpovědi na nejčastější dotazy:

Jak se do klubu přihlásit?

Pošlete přihlášku mailem nebo pomocí formuláře, který najdete na těchto stránkách. Potřebujeme znát Vaše jméno, e-mail a jména dvou stávajících členů, kteří vás mohou doporučit jako zájemce o letectví. Také dodejte, zda máte zájem o školení pro vstup do SRA.

Proč potřebuji doporučení dvou členů a jak je mám získat?

Doporučení stávajícími členy klubu je opatření fungující pro to, aby se členy klubu hlásili lidé se skutečným zájmem, nikoli jednorázoví náhodní „zážitkoví turisté“. Členy klubu jsou nebo se jimi vbrzku jistě stanou lidé, které při pozorování letadel potkáváte, a ti váš zájem o letadla rádi potvrdí. Jména členů klubu najdete pod přihlašovacím formulářem.

Mohu si s sebou do klubu přivést kamaráda?

Proč ne, podmínkou členství v klubu je však doporučení dvěma stávajícími členy.

Kolik mě to bude stát?

Poplatek za členství v klubu byl stanoven na 150 Kč a pokrývá vystavení plastové klubové karty, s tím spojenou administrativu a náklady na provoz webu. (Platnost karty je 5 let)  Ceny za školení a vstup do SRA LP se řídí ceníkem Letiště Praha.

Budou se dělat pravidelné schůze případně je účast povinná?

Klubový život bude zahrnovat i setkání, účast samozřejmě není povinná, ale vítaná.

Musím mít před žádostí o registraci do Klubu zveřejněné foto na planes.cz?

Nikoli.

Mohu zažádat o vestu, i když nemám ID Letiště?

Ano, vestu je možné zakoupit i bez absolvovaného školení a získání ID pražského letiště za 100,- Kč.

Mohu někam posílat jako řadový člen připomínky a náměty pro provoz klubu?

Určitě, posílejte na klubovou adresu klub@planes.cz. Všechny náměty uvítáme.

Mohu si jako člen nárokovat bezpečnostní školení nebo bude nabídnuto automaticky? Popřípadě bude možnost jeho absolvování podmíněna časovou lhůtou členství v klubu resp. bude záležet na osobních sympatiích lidí, kteří toto zajišťují?

Zájem o školení a vstupy do SRA může vyjádřit každý člen, při podávání přihlášky nebo později mailem. Jakmile se na určitém termínu nabídnutém Letištěm dohodnou nejméně čtyři členové, lze školení uspořádat.

Mám letištní ID verze XY. Musím absolvovat školení?

Školení pro spottery je kombinací bezpečnostního a dopravního školení. Snažíme se řešit individuálně, ale zatím se nám bohužel nepodařilo v žádném z případů potřebná školení sladit, a školení pro spottery bylo vždy nutné. To je však v balíčku obou částí oproti základním školením levnější.

Proč je umožněno vyloučit člena z klubu bez udání důvodu, resp. proč se nemohu odvolat, resp.zda po „vyhazovu“ mohu znovu požádat o vstup?

Na členství v Klubu letecké fotografie není nárok – jde o organizaci sdružující  dobrovolné členy, ale také zaručující partnerům z Letiště dodržování základních pravidel. Vyloučení je krajní opatření pro případy chování v rozporu s cíli klubu a rozumnými požadavky.

Kdo nastavoval pravidla „chování“ v klubu?

Lidé, kteří ho vytvořili. Nejde o nic jiného než slušnost a soudnost.

Pokud z klubu odejdu nebo budu vyloučen, máte právo/budete uchovávat osobní informace o mé osobě?

Klub neshromažďuje  žádné osobní údaje s výjimkou údajů potřebných pro účely vlastního provozu. Tyto (kontaktní) údaje zůstávají v databázi klubu, ale od začátku není možné žádné jiné využití než využití v souvislosti s provozem klubu. Vše je plně v souladu se zákonem.

Pokud zruším členství v klubu, musím vrátit své ID, pakliže jej budu mít? V případě ukončení členství mohu nárokovat vrácení členského poplatku?

Klubové ID je majetkem klubu, vrácení členského poplatku není možné, je využit na administraci spojenou s členstvím a vystavením klubového ID.

Bude možné si při očekávání „vzácného“ stroje otvor rezervovat dopředu?

Nikoli, otvory v plotu jsou přístupné všem, kdo dřív přijde, dřív fotí. Věříme ale, že se spotteři dokážou dohodnout.

Co se bude dít, když se v případě zájmu o návštěvu SRA nevejdu do auta, které bude rozvážet na plochu?

Bude-li možné zařídit dvě auta a dva řidiče, můžete je využít.

Pokud je minimální doba výpravy 2 hodiny, bude možno dojet na WC do budovy? 

Dle dohody s řidičem.