LETIŠTĚ RUZYNĚ
RUZYNĚ DNES
POHLED DO BUDOUCNA
75. VÝROČÍ A OCENĚNÍ
ZAJÍMAVÁ SROVNÁNÍ

20. léta

Koncem 2 0. let minulého století se ukázalo, že letiště ve Kbelích už kapacitně nevyhovuje. Proto bylo nutné vybudovat nové moderní civilní letiště, o jehož realizaci v ruzyňském prostoru rozhodla vláda v březnu 1929. Zvolená plocha výměrou odpovídala většině evropských letišť.

30. léta

Provoz na ruzyňském letišti byl zahájen 5. dubna 1937. První letadlo zde přistálo v 9 hodin a jednalo se o Douglas DC-2
Československé letecké společnosti na trase Piešťany–Zlín–Brno–Praha. První mezinárodní spoj společnosti Air France přistál v 10 hodin na trase Vídeň–Praha–Drážďany. Původně mělo letiště tři nezpevněné travnaté vzletové a přistávací dráhy, betonové se teprve začínaly budovat. V prvním roce svého provozu letiště přepravilo 13 462 cestujících. Do okupace v březnu 1939 byl vybudován základní dráhový systém ve tvaru trojúhelníku a upraven terén celé letištní plochy. Projekt pokračoval i v době okupace.

40. léta

Od osvobození Československa v květnu 1945 byly urychleny práce na uvedení civilního letiště do trvalého provozu. V letech 1947–1948 byla zahájena výstavba paralelní dráhy směrem na SV a JZ. V roce 1949 začala modernizace letiště. Vzletové a přistávací dráhy byly prodlouženy, současně byl doplněn systém pojezdových drah a světelné zabezpečovací zařízení na noční provoz.

 

 

50. léta

V padesátých letech začala létat proudová a turbovrtulová letadla, což zvýšilo nároky na zimní údržbu drah. Pro příjem těchto letadel se vzletové a přistávací dráhy dále rozšířily a prodloužily. V roce 1959 byla jejich délka 3,35 km. Byly vybaveny moderním světelným a rádiovým zabezpečením.

 

 

 

60. léta

V letech 1960 –1968 bylo vybudováno nové letiště severně od původního – dnes areál Sever. Nově byl rozšířen systém vzletových drah, nová odbavovací budova s kapacitou cca 2,3 milionu cestujících za rok byla slavnostně otevřena 15. června 1968. Zatěžkávací zkouškou nové letiště prošlo v noci na 21. srpna 1968, kdy na něm přistály okupační armády Varšavské smlouvy. Vzletové a přistávací dráhy byly prodlouženy až na 4,3 km.

 

 

70. léta

V roce 1971 desetitisíce návštěvníků zaplnily letiště u příležitosti přistání prvního sovětského letounu Tupolev TU-144. Za tři dny pobytu jej zhlédlo na 300 000 lidí.

 

 

 

 

80. léta

Z důvodu dosažení úspor pohonných hmot došlo ke zrušení leteckého spojení na vnitrostátních linkách na krátké vzdálenosti, které mohly být nahrazeny silniční či železniční dopravou. Za poklesem zájmu o leteckou dopravu stálo také otevření dálnice Praha–Brno–-Bratislava.

 

 

 

90. léta

Počátkem devadesátých let byla rekonstruována odbavovací budova. Došlo ke zvýšení kapacity odbavení cestujících — mohli se odbavit u jedné z 19 přepážek ČSA a k dispozici jim bylo devět přepážek celní kontroly a osm pasové kontroly. V červnu 1995 byl položen základní kámen nového odbavovacího komplexu a parkoviště. V květnu 1996 zahájila provoz část nového odbavovacího terminálu — prst B. V červnu 1997 byl zprovozněn vlastní terminál s kapacitou 4,8 milionu cestujících za rok. V roce 1997 vznikl také terminál Jih určený pro všeobecné letectví. V roce 1998 byly zprovozněny moderní cargo terminál, rozmrazovací stojánka a došlo k modernizaci letištní věže.

První dekáda 21. století

V roce 2002 byl dokončen Parking C jako největší poschoďové parkoviště ve střední Evropě a do provozu byl uveden prodloužený prst B s nástupními prosklenými mosty a pohyblivým chodníkem. Skončila rekonstrukce odbavovací budovy. V lednu 2006 byla slavnostně otevřena veřejná část Terminálu 2, který zvýšil kapacitu letiště. V roce 2008 letiště odbavilo rekordní počet cestujících – 12,6 milionu. V tomto desetiletí se poptávka po létání v Praze téměř ztrojnásobila. Navíc Letiště Praha opakovaně získalo ocenění World Airport Awards v sekci „Nejlepší letiště střední / východní Evropy“.

zdroj: materiály Letiště Praha