LETIŠTĚ RUZYNĚ
HISTORIE
RUZYNĚ DNES
75. VÝROČÍ A OCENĚNÍ
ZAJÍMAVÁ SROVNÁNÍ

Současné letiště má kapacitu 15,5 milionů odbavených cestujících ročně. Terminál T1 slouží letům mimo schengenský prostor, Terminál 2 se naopak využívá pro lety v schengenském prostoru. Staré letiště, které je označováno jako areál Jih, obsluhuje zejména privátní a státní lety. Letiště má k dispozici dvě přistávací a vzletové dráhy.

Nejvýznamnějším rozvojovým projektem Letiště Praha je plánovaná výstavba paralelní dráhy. Od 90. let výrazně roste počet odbavených cestujících i letů na Ruzyni. Za posledních deset let se objem přepravy ztrojnásobil. Terminál 2 dostatečně navýšil tzv. terminálovou kapacitu pro odbavení cestujících v dlouhodobém horizontu. Naopak dráhový systém letiště se navzdory rychlému růstu objemu cestujících a provozu od 60. let téměř nezměnil.

Záměr postavit na pražském letišti paralelní dráhu ke stávající hlavní dráze 06/24 není žádnou novinkou. Už při stavbě této hlavní dráhy v 60. letech se počítalo s tím, že v případě potřeby bude dráhový systém paralelní dráhou doplněn. Na počátku 70. let byla tato dráha zapracována do územně plánovací dokumentace. Zájem cestujících o Prahu i Českou republiku neustává a letiště i do budoucna očekává, že počet odbavených cestujících a letadel poroste. Rostoucí poptávku cestujících po letecké dopravě umožní nadále uspokojovat až plánovaná paralelní dráha. Využití potenciálu ruzyňského letiště je příležitostí pro jeho další rozvoj jako významného evropského leteckého přístavu, který se za 75 let svého provozu stal jedním z nejvýznamnějších v regionu střední a východní Evropy.

zdroj: materiály Letiště Praha