zpět na klubový řád

Členství v klubu od 12. let věku: členem klubu může jakákoliv osoba, jenž je doporučena dvěma již stávajícími členy (doporučující člen je starší 18. let věku a jeho členství trvá více jak jeden rok od přihlášení), po tomto vysloví souhlas s klubovým řádem viz Klubový řád, stať II

Členství v klubu od 18. let věku: členem klubu může jakákoliv osoba, jenž je doporučena dvěma již stávajícími členy (doporučující člen je starší 18. let věku a jeho členství trvá více jak jeden rok od přihlášení), po tomto vysloví souhlas s klubovým řádem viz Klubový řád, stať II. V případě plnoletosti je možné, pokud bude mít člen zájem, zařídit klubem termín Bezpečnostního školení na vstup do SRA prostoru Letiště Praha, které si jeho účastník hradí na vlastní náklady, po jeho absolvování, pro které je potřeba mít osvědčení o spolehlivosti od Úřadu civilního letectví (formulář a postup http://www.caa.cz/formulare/zadost-o-overeni-spolehlivosti), může za předem daných podmínek fotografovat letadla uvnitř letiště.

Bezpečnostní školení je završeno testem, po němž účastník obdrží potvrzení o absolvování, platné na dobu dvou let, po uplynutí této doby je nutné tento proces zopakovat. Bez tohoto nebude možné dále vstupovat do SRA prostoru LKPR. Současně s tím nebude možno samozřejmě ani aktivovat získanou identifikační kartu (iD), kterou člen obdrží na základě podané žádosti v rámci Bezpečnostního školení. ID karta není klubovou členskou kartou! Platnost ID je vyznačena na její přední straně, v případě opomenutí jejího prodloužení hrozí sankce ze strany LKPR (nikterak finanční, ale můžete o ní i přijít, což nikdo nechce).