zpět na klubový řád

Focení v SRA prostoru – pro focení v SRA prostoru jsou Letištěm Praha jasně a předem stanovená pravidla a to jak bezpečnostní, tak i organizační. Bezpečnostní je každý povinen znát a dbát na jejich dodržování po absolvování Bezpečnostního školení. Organizační jsou následující: LKPR umožní za poplatek, který je hrazen předem na účet ….. přistavení automobilu s následným odvezením spotterů na dané/domluvné fotící místo v SRA prostoru. Doba, za kterou se účtuje poplatek za automobil, je 120 minut. Automobil a jeho přistavení na předem domluvené místo (vrátnice…) si spotter objedná nejméně 24 hodin předem přes …. Tento formulář, následně uhradí příslušnou částku převodem na účet LKPR a na e-mail ….. zašle kopii provedení platební transakce.

Další podmínkou pro pohyb v SRA prostoru je nošení reflexní vesty oranžové barvy s označením klubové příslušnosti a nápisem SPOTTER. Reflexní vesta je v jednotné podobě a pořídit jí lze výhradně po objednávce konkrétního člena na WEBOVÉM PORTÁLU KLUBU. Jiná reflexní vesta není akceptovatelná.