O klubu
Klubový řád
Kontakty
Přihláška
Otázky a odpovědi


K
lub letecké fotografie při Letišti Praha (LKPR Spotters) vychází z dlouhé tradice letecké fotografie v ČR. Sdružuje nadšence, které zajímá letectví, ať už jen prohlížejí fotografie letadel na internetu nebo jezdí na letecké dny, či k jejich zájmům patří fotografování, filmování, prostě zachycení provozu na letišti. Pro své členy se snažíme organizovat různé akce a díky úzké spolupráci s Letištěm Praha jim umožnit lepší fotografování v okolí i v areálu letiště.

Už dlouho se snažíme o zlepšení postavení spotterů na ruzyňském letišti. K průlomu došlo na podzim roku 2011, kdy nás zástupci Letiště Praha pozvali na oficiální jednání o podpoře spottingu. Vlastně to bylo takové seznámení s pojmy. Vyjasnili jsme si také, co od vzájemné spolupráce očekáváme. Přibližně dva měsíce poté jsme se na schůzce dohodli na prvních krocích, které by vedly ke zlepšení stavu. Prvním takovým bylo založení občanského sdružení, které by bylo pro LP partnerem k jednání. Mezi další kroky, tentokrát už ryze praktického rázu, patřilo vytipování míst, kde bude plot upraven pro objektivy fotoaparátů, realizace provizorních vyhlídkových plošin a později i valů pro pozorování provozu na letišti, a dohodnutí pravidel, za kterých by bylo možné vstoupit do prostoru letiště.

V průběhu března 2012 začala mít tato spolupráce první reálné výsledky a pár dní před tím, než Letiště Praha oslaví své 75. narozeniny, vzniká na jednom nejfrekventovanějších spotterských míst u obce Kněževes vyhlídková terasa, která umožňuje fotografovat letadla z vyvýšeného místa nad úrovní plotu. Instalace druhé terasy se chystá u křížení drah 13/31 a 06/24. Jedná se zatím o provizorní stavby. Zároveň se rozjíždí úprava plotu pro objektivy fotoaparátů.

17.08. 2012 došlo k oficiálnímu otevření spotterského valu v Kněževsi za účasti ředitele Letiště Praha Ing. Jiřího Pose a zástupců spotterů a zároveň byl otevřen spotterský val u křížení drah 12/30 a 06/24. V současné době se v plotu letiště nachází více než 50 oficiálních otvorů pro fotografování.